Sebastian Lindeberg

Socionomstudent

Sebastian Lindeberg vikarierar under sommaren som utredare på Familjehuset i Hörby. Han läser på socionomprogrammet i Lund och har en termin kvar innan han är färdig med utbildningen. Han har tidigare jobbat inom LSS-verksamheten i Trelleborgs kommun.

E-post sebastianlindeberg@hotmail.com