Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Anna Meyer

Verksamhetschef, Högelid

Tel: 0472-105 10
 
anna.meyer@vob.se

Anna Meyer

Charlotte Berger-Torres

Leg. Psykolog

 
Mobil: 070-220 77 87
charlotte.berger-torres@vob.se

Charlotte Berger-Torres

Högelid
Hamrarnavägen 1
342 32 Alvesta

Högelid ungdomshem

Det finns tio platser och det bor både flickor och pojkar på hemmet. Vi arbetar med utrednings- och förändring/behandlingsarbete, och tar även emot akuta placeringar samt för skydd och stöd. Lagrum är både SoL och LvU.

De ungdomar som flyttar in på Högelid är ungdomar med social/psykosocialproblematik så som relationsproblem, aggressionsproblem, riskbeteenden mot våld, kriminalitet och missbruk samt ungdomar med neuropsykiatrisk problematik, övergreppsproblematik samt ungdomar med hedersproblematik. En del bor på Högelids ungdomshem under några dagar medan andra kan bo på Högelid under en längre tid, ibland upp till ett år. En utredningsplacering är på cirka 12-14 veckor. Samtliga placeringar utgår från uppdraget. En behandlingsplacering är utifrån uppdrag. Därav kan placeringstiden både förkortas eller förlängas.

Utredning och behandling 

I utrednings- och behandling/förändringsarbetet används strukturerade och situationsbundna samtal. De strukturerade samtalen bygger på BBIC-modellen och planeras av teamet utifrån uppdraget från ansvarig socialförvaltning. När uppdrag lämnats så skapas en genomförandeplan tillsammans med handläggare för att klargöra utredningsarbetet eller förändringsarbetet om fokus är behandling. Vi håller kontinuerliga möten med respektive handläggare för ge dessa möjligheter att följa ärendena och ha en god dialog med oss under hela den tid som ungdomarna är placerade på ungdomshemmet.

Högelid ungdomshem, trivsam korridor inomhusVardagsstrukturen bygger på ett miljöterapeutiskt tänkande utifrån trovärdiga professionella relationer där förutsägbarhet, respekt och omtanke är honnörsord. Genom Högelids tydliga struktur där varje dag planeras och organiseras skapas en förutsägbarhet som ger ungdomen trygghet. Samtliga samtal har en kognitiv beteendeinriktning (KBT).  Högelids ungdomshem är en ”öppen institution” vilket innebär att vi inte får låsa in ungdomar eller fysiskt hålla kvar dem mot deras vilja. Samma lagar gäller på Högelid som i samhället i övrigt.

Högelid ligger i utkanten av Alvesta i Småland men ändå nära till centrum och stationen som man når med en promenad på 10-15 minuter. I Alvesta finns ett bra utbud av aktiviteter så som bowlinghall, simhall med träningslokal, ishall, idrottshall, bibliotek och ett flertal rekreationsområden. Friluftsliv och idrott är en naturlig del av vardagen.

Psykolog

VoB:s psykolog är knuten till verksamheten på del av sin tjänst. Psykologen fungerar exempelvis som en resurs i samband med förfrågan om ett nytt ärende och som konsult för behandlingspersonalen under uppdragets genomförande. VoB:s psykologresurs kan dessutom som en tilläggstjänst via uppdrag från socialtjänsten erbjuda psykologutredning, behandling, handledning och utbildning samt via samarbetspartners neuropsykiatrisk utredning. 

Skola

Högelids ungdomshem har ett samarbete med Alvesta kommun som bedriver en skola för VoB:s verksamheter i Alvesta (Alvesta resursskola). Denna skola går ungdomarna på upp till niondeklass om inte annat överenskommits. 

Går ungdomen i gymnasiet förs det alltid en diskussion med Alvesta gymnasium om de kan ombesörja studiegång under tiden ungdomen bor på Högelid. Går ungdomen i en skola med pendlingsavstånd och att ungdomen har möjlighet att gå kvar i sin hemskola förs det en diskussion om det är ett alternativ

Högelid ungdomshem, kök med dukat bord

 

 

Kompetens

Personalens kompetens; är socionom, socialpedagog, lärare, beteendevetare, IKM - universitetsutbildning i Växjö, undersköterska/skötare samt att en psykolog är knuten till Högelid.