Annika Weitner

Verksamhetsutvecklare

Annika är socionom och har arbetat på HVB, öppenvård och familjehemsvård inom socialtjänsten. Hon har även arbetat med utbildning inom social dokumentation och som BBIC-samordnare för Kommunförbundet Skåne.

E-post