Cecilia Wester och Fanny Jönsson

Ungdomshandledare respektive Behandlare/Utredare

Fanny är utbildad socionom. Har arbetat inom VoB i flera år inom olika verksamheter: som integrationshandledare, biträdande verksamhetschef och nu som ungdomshandledare på Stödboendet.

Cecilia är utbildad socialpedagog och arbetar som behandlare/utredare på Amra. Hon har stor erfarenhet inom NPF-området. Älskar att bygga och renovera på fritiden.

E-post