Sofia Hörnemalm

Biträdande verksamhetschef Familjehuset Hörby

Sofia är utbildad socionom och Marte Meo-terapeut. Hon har mångårig erfarenhet av arbete med barnfamiljer inom socialtjänsten, både som utredare och behandlare. I maj 2020 började Sofia arbeta som biträdande verksamhetschef på Familjehuset Hörby.

E-post sofia.hornemalm@vob.se