Victor Holmgren

Integrationshandledare med utökat ansvar

Victor är utbildad studie- och yrkesvägledare och har tidigare arbetat med utsluss och med fokus på förberedande insatser för ungdomar som flyttar från boenden.

E-post