Skribent

Myras Personal

Myra är VoB:s skyddade boende för våldsutsatta vuxna och deras medföljande barn. Fem skyddskonsulenter arbetar med att dygnet runt finnas till hands för skydd och stöd till de boende och deras barn.

Har du egen erfarenhet inom ämnet?

AvbrytSvara:

Vill du tipsa någon om detta inlägg?