Elin Bengtsson-Rapp

Utredare

Elin Bengtsson-Rapp är utbildad socionom och arbetar som utredare på VoB:s ungdomsenhet Högelid i Alvesta. Elin började på Högelid för cirka ett år sedan.

Telefon 0472-10510 E-post elin.bengtsson-rapp@vob.se