Göran Wasserman

Familjerådgivare

Göran är socionom och transaktionsanalytiker. Han har närmare tjugo års erfarenhet som familjerådgivare vid kommunalförbundet VoB Kronobergs mottagningar i Växjö och Ljungby. På fritiden ägnar han sig gärna åt golfspel på Glasrikets bana utanför Växjö. Göran driver även GW personutveckling med fokus på att stödja arbetsgrupper och ledare i arbetsplatsens utvecklingsarbete. Vidare har Göran givit ut boken ”Som man sår får man skörda” – en samling artiklar som berör olika teman i förändringsarbete med individer, par och organisationer.

Telefon 0470-226 04 E-post familjeradgivningen@vob.se