Hanh Chau

Verksamhetschef Klara

Hanh är utbildad socionom och har arbetat som verksamhetschef inom VoB sedan våren 2021. Först för Vittskövlegården och nu för Klara HVB. Innan dess har hon arbetat som socialsekreterare, samordnare och familjehemssekreterare. Hon har även tidigare varit både biträdande verksamhetschef och verksamhetschef för ett av VoB:s integrationsboende för ensamkommande /barn och unga.

E-post hanh.chau@vob.se