Hanh Chau

Verksamhetschef Felixgården

Hanh är utbildad socionom och har arbetat som biträdande verksamhetschef på Felixgården sedan ett år tillbaka och blev tillförordnad verksamhetschef i början av år 2019. Hon har tidigare arbetat som samordnare och familjehemssekreterare med ensamkommande barn och ungdomar på socialtjänsten.

E-post hanh.chau@vob.se