Elin Fridström

Verksamhetschef Familjehuset Hörby

Elin är utbildad socionom och kriminolog och har mångårig erfarenhet av att arbeta som barnavårdsutredare vid socialtjänsten. Hon har även arbetat som verksamhetschef på ett av VoB:s integrationsboenden.

E-post