Elin Fridström

Områdeschef/Sft. VD

Elin är utbildad socionom och kriminolog och har mångårig erfarenhet av arbete som barnavårdsutredare vid socialtjänsten innan hon kom till VoB 2016. Hon har sedan dess arbetat som enhetschef på integrationsboende samt på Familjehuset i Lund (fd. Hörby).

E-post