Miljöterapi - grundutbildning för personal och ledning på HVB-hem

Målgrupp: Dagen riktar sig till personal och ledningen på HVB hem.  

Omfattning: En - två heldagar (valbart). Vid en heldag är det huvudsakligen föreläsningar och endast en mindre andel diskussion och reflektion. Vid två heldagar ingår fler gruppdiskussioner och möjligheter att reflektera med andra deltagarna.

Innehåll:  

Miljöterapi – en teoretisk grund 

  • Definition av miljöterapi • Varför miljöterapi? • Struktur, relation, utveckling, förändring och organisering 

Miljöterapi i praktiken  

  • Den fysiska, psykologiska och sociala miljön • Den primära uppgiften • Den miljöterapeutiska rollen • Faserna i relationsbyggandet 

Den miljöterapeutiska organisationen  

  • Organisationskultur • Vad kännetecknar en miljöterapeutisk organisation? •Mentaliserandedialog med kollegor 

Beroende på gruppens förutsättningar och behov, ingår reflekterande övningar.  

Utbildningen är framtagen av VoB:s tvärgrupp i miljöterapi och baserad på litteratur och föreläsningar av Carina och Micael Jönsson och Erik Larsen.  
 
När samhället medvetet placerar människor i en annan miljö, ska denna miljö gynna individens utveckling och ska främja en förändring av icke-gynnsamma mönster.  
Utbildningen fokuserar på samverkan av struktur och relation som tillsammans utgör ryggraden för en behandlande, utvecklande miljöDen teoretiska bakgrunden har ett tydligt anknytningsperspektiv, där relationens betydelse under uppväxten och i behandlingen belyses. “Miljöterapi i praktiken” ska svara på frågor som: hur ser en utvecklingsfrämjande miljö ut? Hur gestaltar vi som jobbar på HVB hem relationen till klienterna? Vilken roll har struktur, vilka konflikter uppkommer typiskt sett runt struktur och på vilket sätt hänger dessa ihop med relationsnivån? Avslutningsvis diskuteras olika aspekter av en miljöterapeutisk organisation.  

 

Utbildare: Martje Iversen är socionom och jobbar sedan 2014 på Familjehuset Lund (tidigare Hörby), i flera år som utredare/behandlare, sedan 2023 som samordnare. Familjehuset Lund är en HVB-verksamhet där man utreder föräldraförmågan på uppdrag av socialtjänsten. Martje har tidigare jobbat med prevention av sexuellt våld samt som samordnare för arbetet mot våld i nära relationer.