Amra är ett behandlingshem för tonåringar. Syftet med verksamheten är att möta kommunernas behov av kvalificerad heldygnsvård för målgruppen. Målet med Amras insatser är att bryta den destruktiva situation ungdomen befinner sig i. Enheten är belägen i centrala Kristianstad i för verksamhten mycket väl uformade och tillgänglighetsanpassade lokaler.

Målgrupp

Amra är ett behandlingshem som tar emot pojkar och flickor samt ickebinära ungdomar i åldern 15 - 19 år med psykosocial problematik.

Enheten tar emot ungdomar med beteendeproblem, anknytningsproblematik till föräldrar och vuxna, gängtillhörighet, kriminalitet, oro/ångest, trauma och ökad frekvens av riskbeteenden hos den unge. Amra tar emot såväl planerande som akuta placeringar, även utanför kontorstid.

Samtliga ungdomsrum har eget badrum med dusch, vilket ger den unge möjlighet till större privat sfär och självständighet. Lokalerna är dessutom tillgänglighetsanpassade med hiss från markplan. 

Uppdrag

Behandlingsuppdragen varierar beroende på uppdragets komplexitet, och utgår från socialtjänstens uppdrag med tydliga överordnade mål. Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare utformar vi ett individuellt behandlingsuppdrag. 

Huvuduppgiften är att tillsammans med ungdomen och dennes familj och nätverk möjliggöra ett förändringsarbete i en trygg och stabil miljö. Vistelsen kan vid behov inledas med en kartläggningsfas som syftar till att ta fram ett underlag för en individuellt anpassad utformning av insatserna.

Verksamheten kan även erbjuda eftervård efter avslutad placering om de geografiska förutsättningarna medger det. 

Metoder

Verksamhetens vardagsstruktur vilar på miljöterapeutisk grund. Varje dag planeras och organiseras på ett tydligt sätt, vilket skapar en förutsägbarhet som ger ungdomen trygghet. De vardagliga aktiviteterna används som naturliga inlärningssituationer och bygger på ett strukturerat individuellt schema med fasta återkommande aktiviteter.

Det individuella bemötandet utifrån respektive ungdoms behov och svårigheter är dock minst lika viktigt som de gemensamma ramarna. 

Grundtanken är att behandlingen behöver påverka alla de sammanhang som den unge befinner sig i – familj, nätverk, kamratkrets och skola – för att åstadkomma en hållbar förändring. 

 

Viktiga redskap i behandlingsarbetet är kontaktmannaskap och samtalsstöd där förhållningsättet bland annat baseras på kognitiv beteendeterapeutisk metod. Vidare används MI och livslinje. Verksamheten använder sig även av arbetssätt för att ge de unga stöd för att kunna bryta med gängtillhörighet och kriminalitet, som bland annat utgår från den kompetens som personalgruppen erhållit via utbildningen "Kriminalitet som livsstil". Vid behov finns även etablerat samarbete med terapeuter inom bland annat Traumabehandling och Drogrelaterad problematik.

Verksamheten utvärderar regelbundet behandlingseffekten genom olika former av självskattningar utifrån den målformulering som utformats i genomförandeplanen.

 

Skola

Många av de ungdomar som tas emot har även svårigheter med skolgången.

En lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn under uppväxten. Ett intensivt arbete med att stödja ungdomarna och deras familjer att nå framgång i skolan, bedrivs därför vid enheten.

Arbetet sker i nära samarbete med skolverksamheten i Kristianstad.

Kompetens

Våra medarbetare består av socionomer, socialpedagoger, beteendevetare och behandlingspedagoger. Personalen har vidareutbildning inom miljöterapi, KBT, Kriminalitet som livsstil, Familjebehandling, Lågaffektivt bemötande, MHFA, samtalsmetodik, SAMS (Samverkan kring barn och ungdomar som placeras inom ramen för samhällsvård), MI samt NPF. Samtliga medarbetare har intern och extern handledning. Vid behov finns tillgång till psykologkonsult.

Att bo hos oss

Du bor i ett eget rum

På Amra bor du i ett eget rum med egen toalett och dusch. Du sköter själv ditt rum, städar och tvättar. Rummet är möblerat med, säng, soffa, soffbord och skrivbord. På Amra finns det ett trådlöst nätverk,  Wi-Fi, så du kan använda internet på din dator och mobil.

Skola och aktiviteter

Under tiden du bor på Amra går du i skolan. Om det finns möjligheter går du kvar i din vanliga grundskola eller gymnasium. Annars hjälper vi till att ordna så att du kan gå i skolan i Kristianstad.  På Amra finns gemensamma utrymmen där vi kan titta på TV, spela spel och umgås. Varje vecka finns det möjlighet till både egna fritidsaktiviteter och aktivieter tillsammans med övriga boende och personal.

 
Måltider

Maten lagas tillsammans med personalen, så du behöver inte ta med dig någon mat. Vi äter frukost, middag och mellanmål. Lunch äter du vanligtvis i skolan, förutom på helger då vi också lagar och äter den gemensamt.  

Vad ska jag ta med mig?

Ta med dig skor och kläder efter årstid och väder. Du kan även ta med dig personliga saker såsom mobiltelefon och dator.

Amra tillhandahåller duschtvål, schampo, balsam samt sänglinne, täcke, kudde och handdukar.

Utvärdering och kvalitet

Läs mer om verksamheternas uppföljning av insatsernas effekt och VoB:s kvalitetsarbete.

Utvärdering och kvalitet

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Hanna Karlsson

Enhetschef

Telefon

076-567 71 60

E-post

hanna.karlsson@vob.se

Amra

Fältvägen 1
291 39 Kristianstad

Telefon

0737-48 38 57
0737-48 39 06

Vid akuta förfrågningar utanför kontorstid och på helger: 0737-48 38 57

E-post

info@vob.se