Verksamheter

Utredning & behandling (HVB)

VoB:s behandlings- och utredningshem (HVB) har spetskompetens och resurser att ta emot uppdrag om utredning, behandling, skydd och stöd rörande olika målgrupper med ett brett spektrum av social problematik. Placering kan ske akut eller planerat. Två av VoB:s verksamheterna är ”Familjehus” som riktar sig till familjer med barn och tre av enheterna tar emot uppdrag rörande tonåringar.

HVB för tonåringar

VoB har tre HVB-enheter för tonåringar med varierande inriktning avseende vilka åldersgrupper och uppdrag som tas emot. Tonårsenheterna finns i Alvesta, Kristianstad och Vittskövle. Enheterna kan ta emot placeringar akut eller planerat. Nedan kan du läsa mer i detalj om VoB:s behandlings- och utredningshem för ungdomar.

Amra

Behandlingshem för tonåringar 15-19 år med behov av insatser i heldygnsvård.

Högelid

Tar emot ungdomar från 12 år med psykosocial problematik.

Vittskövlegården

Ett behandlingshem som tar emot ungdomar 14-17 år som är i behov av heldygnsvård.

HVB för familjer

VoB driver två behandlings- och utredningshem som riktar sig till familjer med barn. De båda Familjehusen, som geografiskt finns i Hörby och Alvesta, tar emot uppdrag om utredning, behandling, skydd och stöd. Placering kan ske akut eller planerat. 

Familjehuset i Alvesta

Heldygnsvård för familjer med barn i åldern 0-18 samt för ensamplacerade barn i åldern 0-13 år.

Familjehuset i Hörby

Heldygnsvård för familjer med barn 0–3 år och för för familjer med barn upp till 12 år.

Skydd & stöd

VoB erbjuder placering i lägenheter med individanpassade insatser i eget boende för ungdomar, familjer och enskilda vuxna. Insatsernas inriktning och omfattning varierar beroende på den enskildes behov. Exempel på uppdrag som kan tas emot är skydd, stöd och behandling i öppenvård. Tillgången till lägenhetsboenden innebär också att samtliga verksamheter i VoB kan erbjuda olika typer av utslussinsatser, t ex efter genomförd utredning och/eller behandling på HVB.

 

Myra - skyddat boende

Tar emot vuxna över 18 år samt medföljande barn.

Lägenhets- och stödboenden

Individanpassade insatser i eget boende för enskilda vuxna, familjer och ungdomar.

Familjehem och jourhem

Vi erbjuder platser i konsulentstödda familjehem och jourhem samt specialiserade konsultativa tjänster.

Familjehemsresursen

Vi erbjuder platser i konsulentstödda familjehem och jourhem samt specialiserade konsultativa tjänster. 

Öppenvård

VoB erbjuder olika former av öppenvårdsinsatser som behandling, kartläggning, samtal och rådgivning via Öppenvårdsteamet och Familjerådgivningen. 

Öppenvårdsteamet

VoB:s öppenvårdsteam erbjuder kartläggnings- och behandlingsinsatser med interventioner på allt från individnivå till familj och nätverk.

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen VoB Kronoberg arbetar med relationsproblem, där samspelet står i centrum.