Verksamheter

Utredning & behandling (HVB)

VoB:s behandlings- och utredningshem (HVB) har spetskompetens och resurser att ta emot uppdrag om utredning, behandling, skydd och stöd rörande olika målgrupper med ett brett spektrum av social problematik. Placering kan ske akut eller planerat. Två av VoB:s verksamheterna är ”Familjehus” som riktar sig till familjer med barn och tre av enheterna tar emot uppdrag rörande tonåringar.

HVB för tonåringar

VoB har tre HVB-enheter för tonåringar med varierande inriktning avseende vilka åldersgrupper och uppdrag som tas emot. Tonårsenheterna finns i Alvesta, Kristianstad och Vittskövle. Enheterna kan ta emot placeringar akut eller planerat. Nedan kan du läsa mer i detalj om VoB:s behandlings- och utredningshem för ungdomar.

HVB för familjer

VoB driver två behandlings- och utredningshem som riktar sig till familjer med barn. De båda Familjehusen, som geografiskt finns i Hörby och Alvesta, tar emot uppdrag om utredning, behandling, skydd och stöd. Placering kan ske akut eller planerat. 

Familjehuset i Alvesta

Heldygnsvård för familjer med barn i åldern 0-18 år

Familjehuset i Lund (Hörby)

Heldygnsvård för familjer med barn 0–12 år samt medföljande äldre syskon.

Skydd & stöd

VoB erbjuder placering i lägenheter med individanpassade insatser i eget boende för ungdomar, familjer och enskilda vuxna. Insatsernas inriktning och omfattning varierar beroende på den enskildes behov. Exempel på uppdrag som kan tas emot är skydd, stöd och behandling i öppenvård. Tillgången till lägenhetsboenden innebär också att samtliga verksamheter i VoB kan erbjuda olika typer av utslussinsatser, t ex efter genomförd utredning och/eller behandling på HVB.

 

Myra - skyddat boende

Tar emot vuxna över 18 år samt medföljande barn.

Lägenhets- och stödboende

Individanpassade insatser i eget boende för ungdomar, familjer och enskilda vuxna.

Familjehem och jourhem

Vi erbjuder platser i konsulentstödda familjehem och jourhem samt specialiserade konsultativa tjänster.

Familjehemsresursen

Vi erbjuder placering i konsulentstödda jour- och familjehem samt specialiserade konsultativa tjänster.

Öppenvård

VoB erbjuder olika former av öppenvårdsinsatser som behandling, kartläggning, samtal och rådgivning via Öppenvårdsteamet och Familjerådgivningen. 

Utredningskonsult

VoB:s utredningskonsult genomför utredningar enligt 11 kap. 1§ SoL samt andra utredningsuppdrag.

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen VoB Kronoberg riktar sig till familjer och par boende i kommunerna i  Kronobergs län.  Verksamheten drivs genom Kommunalförbundet VoB Kronoberg på uppdrag av samtliga kommuner i länet.