Utredningskonsult

VoB:s utredningskonsult genomför utredningar enligt 11 kap. 1§ SoL samt andra utredningsuppdrag.

   

VoB:s utredningskonsult erbjuder socialtjänsten utredningar enligt 11 kap. 1§ SoL samt andra utredningsuppdrag inom IFO:s kompetensområde.

Nytt utbud i VoB

Från och med den 19 september kommer VoB utöka erbjudandet till våra medlemskommuner avseende hjälp med utredningar enligt 11 kap 1§, SoL.

Mia Möller, som tidigare under året hjälpt oss med enstaka uppdrag, kommer nu börja arbeta inom VoB på heltid. Mia har lång och bred erfarenhet från social barn- och ungdomsvård och kommer närmast från en tjänst som föreståndare vid Stabbarpsgårdens HVB.

 
 

I rollen som utredningskonsult i VoB kommer Mia ta emot uppdrag från kommunerna när socialtjänsten behöver anlita särskilt kvalificerad utredare, exempelvis vid behov av specifik kompetens, tillfällig arbetsbelastning eller när kommunen av andra skäl inte själva kan genomföra vissa utredningar.

Välkommen att kontakta oss för mer info!
Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Annika Weitner

Verksamhetsutvecklare

Telefon

0707-53 97 52

E-post

annika.weitner@vob.se

Utredningskonsult

Mia Möller


0721-44 87 43 (från den 19 sept 2022)
mia.moller@vob.se

info@vob.se