Ny verksamhet i VoB! Klara HVB är ett mindre boende med 6 platser och hög bemanningsgrad. Verksamheten tar emot barn och ungdomar i åldern 10-14 år med särskilt omfattande social beteendeproblematik, till exempel svårigheter i familje- och kamratrelationer och med skolgången. En del av de unga som tas emot kan också ha neuropsykiatrisk problematik. Klara HVB ligger i Vittskövle, cirka 2 mil söder om Kristianstad tätort.

Klara HVB

Klara HVB startade den 1 februari 2023 . Verksamhetens lokaler ligger i Vittskövle by, cirka 2 mil söder om Kristianstad.

Bakgrunden till starten av Klara HVB är att VoB:s ägares medlemskommuner uttryckt att det finns ett stort behov av HVB-platser för en yngre målgrupp, som man idag har svårt att hitta placeringsalternativ för.

Klara HVB tar emot barn och ungdomar, 10-14 år, med särskilt omfattande social beteendeproblematik, exempelvis avseende familje- och kamratrelationer samt skolsvårigheter. En del av de unga som tas emot kan också ha neuropsykiatrisk problematik.

Verksamheten har 6 platser där behandlingsinnehållet varierar beroende på barnets behov samt socialtjänstens uppdrag med tydliga övergripande mål. 

Vi upprättar en individuell genomförandeplan tillsammans med barnet, nätverket och socialtjänsten för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för varaktig utveckling. Verksamheten erbjuder även eftervård efter avslutad placering för att övergången ska bli så bra som möjligt för barnet.

Klara HVB har en högre bemanning än vad som är normalt vid HVB och personalgruppens sammansättning och kompetens utformas efter målgruppens behov och de uppdrag som tas emot. Målet med behandlingen är att barnet/ungdomen ska ges möjlighet att utveckla en fungerande vardag, inklusive skolgång och fritid samt ett bättre personligt mående och förmåga till socialt samspel.

Kontakta enhetschef Francis Brito om du har frågor om Klara eller  har förfrågningar om placeringar som kan vara aktuella från er kommun.

 

Metoder

Utgångspunkten för verksamhetens metoder är miljöterapi, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Varje dag planeras och organiseras genom scheman och bildstöd, vilket skapar förutsägbarhet och trygghet.

Verksamheten arbetar med ESTER som är ett instrument för bedömningar av risk- och skyddsområden. ESTER-kartläggning görs i inledningen och inför avslut av varje placering. 

Barnets föräldrar och/eller nätverk involveras i behandlingen i största möjligaste mån för att utvecklingen ska upprätthållas på längre sikt. Därför erbjuder vi även familjebehandling.

Målet är att skapa en fungerande vardagsstruktur där utvecklingen gör det möjligt för barnet att flytta hem igen, alternativt till ett familjehem för stadigvarande placering. 

Skola och fritid

Klara HVB arbetar utifrån kunskapen om att en lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att motverka psykiskohälsa och utanförskap. Därför har vi nära samarbete med barnets mentor och lärare för att skapa trygghet och förutsägbarhet i skolan. Att ha en fritid man trivs med är också en viktig skyddsfaktor och vi har därför ett tätt samarbete med föreningslivet. Syftet är att ge barnet både stimulans och en chans till social färdighetsträning.

Kompetens

Våra medarbetare består av socionomer, beteendevetare, socialpedagoger och behandlingspedagoger.

Personalen har utbildning i de metoder som verksamheten arbetar med.

Vid behov finns tillgång till psykologkonsult.

Att bo hos oss

Du bor i ett eget rum

På Klara HVB bor du i ett eget rum som du kan låsa. Du delar toalett och tvättstuga med de andra unga som bor här. Ditt rum är möblerat med säng, sängbord, garderob, skrivbord och skrivbordsstol. På Klara finns det Wi-Fi, så du kan använda internet på din dator och telefon. 

När du blir placerad på Klara HVB utses kontaktpersoner till dig som har lite extra ansvar för dig. Med kontaktpersonerna har du samtal varje vecka om hur du har det och hur det går för dig, och ni gör även veckoplanering tillsammans. Det finns alltid vaken personal dygnet runt som du kan vända dig till.

Måltider

Maten lagas tillsammans med personal, så du behöver inte ta med dig någon mat. Vi äter frukost, middag och kvällsfika. Lunch äter du vanligtvis i skolan, förutom på helger då vi också lagar och äter den gemensamt.

Skola och aktiviteter

Under tiden som du bor på Klara HVB går du i skolan. Om det finns möjligheter går du kvar i din vanliga skola. Annars hjälper vi till att ordna så att du kan gå i skola i närområdet. 

På Klara HVB finns gemensamma utrymmen där vi kan titta på TV, spela spel och umgås.

Varje vecka finns det möjlighet till både egna fritidsaktiviteter och aktiviteter tillsammans med andra unga på boendet och personal

Vad ska jag ta med mig?

Ta med dig skor och kläder efter årstid och väder. Du kan även ta med dig personliga saker såsom telefon, tavlor och foton. På Klara får du alla hygienartiklar såsom duschtvål, schampo, balsam samt sänglinne, täcke, kudde och handdukar.

Utvärdering och kvalitet

Läs mer om verksamheternas uppföljning av insatsernas effekt och VoB:s kvalitetsarbete.

Utvärdering och kvalitet

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Francis Brito

Francis Brito

Enhetschef

Telefon

0737-450276

E-post

francis.brito@vob.se

Klara HVB

Degeberga 
Besöksadress: Vittskövle Torg 3

Telefon

Verksamheten: 0737-470267


E-post

info@vob.se