Interna och externa utbildningar

Interna och externa utbildningar

 

VoB kan erbjuda möjlighet för kommunernas socialtjänstpersonal att köpa platser till utbildningar som vi arrangerar för vår egen personal. Vi kan också samordna inköp av utbildningar åt flera kommuner för att på så sätt kunna hålla en låg prisnivå. Har ni önskemål om någon specifik utbildning som inte för tillfället ligger under "Aktuella utbildningar"? Kontakta oss gärna!

Utöver att VoB kan arrangera utbildningar med externa föreläsare kan våra erfarna medarbetare erbjuda föreläsningar inom en rad olika områden som vi genomför i egen regi. 

 

 

Utbildningar i egen regi: 

Exempel på utbildningar VoB anordnat:

Kontakt

Interna och externa utbildningar