Vill du jobba eller praktisera hos oss?

Vill du vara med och utveckla och arbeta i verksamheter för barn, tonåringar, vuxna och familjer med social problematik? Är du under utbildning och söker en praktikplats eller en verksamhet för att göra examenarbete inom socialt arbete? Här hittar du både våra lediga jobb och kontaktuppgifter för sökande av praktikplats i någon av våra verksamheter.

Att vara anställd i VoB

VoB erbjuder goda utvecklings- och karriärmöjligheter för dig som vill satsa i ett kreativt sammanhang med korta beslutsvägar. Vår företagskultur karakteriseras av en hög grad av delaktighet och ömsesidig respekt där arbetsglädje och laganda uppnås. Kännetecknande för bolagets personal är kompetens, ansvarstagande och engagemang. Samtliga tillsvidareanställda som arbetar i behandlings- och utredningsarbete i bolagets verksamheter har relevant eftergymnasial utbildning om minst 2 år. Som medarbetare ges du stort utrymme att ta eget ansvar och du har stor frihet att lösa ditt uppdrag på det sätt som du tycker är bäst. Du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och subventionerad friskvård. Vårt arbete kännetecknas av professionalitet och hög kompetens. Med utgångspunkt från beprövade och kunskapsbaserade metoder bidrar vi till förändring som gör skillnad i klienternas liv. Vill du vara med och utveckla verksamheten och arbeta vid någon av våra enheter är du välkommen att söka tjänst hos oss.

 

Praktik/Examensarbete inom VoB

Våra verksamheter tar regelbundet emot praktikanter från olika utbildningar inom socialt arbete som tex socionom, socialpedagog och behandlingspedagog. Välkommen att höra av dig till en av våra verksamheter eller kontakta vår verksamhetsutvecklare Annika Weitner.

Våra verksamheter ser gärna att studenter skriver C/D-uppsatser eller gör andra typer av studier kring våra verksamheter och insatser. Personalen ställer gärna upp med både material och som informanter. Här nedan följer några exempel från två av våra verksamheter:

FAMILJEHUSET Lund

Kontakt: gunilla.persson@vob.se  0736-208057  

  • Hur arbetar Familjehuset med familjer där våld varit förekommande? 
  • Uppföljning av familjer som flyttat hem, hur gick det sen och vad minns man att man lärt sig? 
  • Samspelsbehandlingens betydelse.
  • Hur arbetar Familjehuset med miljöterapi och hur påverkar det arbetet och verksamheten? 

För fler förslag se länk

Högelid       

Kontakt: anna.vinnerborg@vob.se, 0472-105 10

  • Kan man se någon specifik klientgrupp/problematik som vi lyckas bättre med? Går det att identifiera vilka framgångsfaktorer som gör att vi lyckas bättre med dem?
  • Kan man se någon specifik klientgrupp/problematik som vi lyckas sämre med? 
  • Korrelation mellan goda resultat enligt ORS/SRS och vilken typ av ärende/målgrupp.
  • Kan verksamhetens användning av ESTER bedömning (risk och skyddskartläggning) kopplas samman med måluppfyllelse i resp. ärende?

(läs mer om Högilds bedömningsinstrument på deras sida: https://vob.se/verksamheter/utredning-behandling/hvb-for-tonaringar/hogelid)

Personuppgifter och integritet

Är du intresserad av att ta del av vår policy kring personuppgifter och integritet så hittar du denhär.