Aktuella utbildningar

TRAPPAN-utbildning i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola

Trots det 42 år gamla rbudet mot barnmisshandel så uppger var tionde tonåring idag att de någon gång blivit slagna i hemmet. Lika många barn uppskattas ha bevittnat våld mellan närstående vuxna. föreskriften om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) beskrivs vikten av att kommunernas socialtjänst har kunskap om våldets konsekvenser och om hur man samtalar med dessa barn. För att möjliggöra för våra medlemskommuner att utbilda fler medarbetare i insatser riktade mot våldsutsatta barn, erbjuder VoB Syd nu återigen en uppdragsutbildning i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Starten sker i december 2021.  

Utbildningens omfattning:   

 • Grundteori i våldsproblematik (digitalt): 6/12 kl. 9-16, 7/12 kl. 9-12, 8/12 kl. 9-12, 9/12 kl. 9-16 
 • TRAPPAN-modellen (Hässleholm): 17/118/119/1 kl. 9-16 alla dagar        
 • Handledning, 3 tillfällen (digitalt): febr, mars & april 20222h per tillfälle i grupp med max 12 deltagare. 

 

Utbildningslokal:  Hotel Statt i Hässleholm 

Kostnad19200:- i utbildningskostnad samt 4640:- för administrativa kostnader, kurslokal, förtäring mm. Fika och lunch på heldagarna i Hässleholm ingår.   
(Angivna priser äexklusive moms. Möjlighet finns att betala utbildningskostnaden under 2021)  

Anmälan:  Via mail till bodil.eriksson@vob.se senast 24 september. Bindande anmälan. (Namn med kontaktuppgifter, arbetsplats, faktureringsuppgifter) Begränsat antal platser (24 st) först till kvarn gäller. VoB förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare. 

Ett absolut krav är att kursdeltagaren har möjlighet att genomföra en krisintervention med ett barn på sin arbetsplats under utbildningstiden. 

Info: Krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer – arbetsmodellen TRAPPAN, 7,5 p.  

 

Finslipa och fördjupa dina MI-färdigheter med Liria Ortiz

Onsdagen den 17/11 2021 erbjuder VoB en fördjupningsdag i MI (Motiverande samtal) med psykologen och författaren Liria Ortiz. Dagen riktar sig till dig som tidigare gått MI grundutbildning och kommer ha ett praktiskt upplägg som utgår ifrån vanliga situationer där motiverande samtal kan spela en viktig roll. Innehållet kommer delvis ha inriktning mot klientgruppen våldsutsatta, men kommer passa även dig som arbetar med tonåringar med beteendeproblematik. Du har möjlighet att skicka frågor till Liria Ortiz innan utbildningsdagen.  

 

Innehåll: 

 • Att förstärka motståndskraft och hopp 
 • Att hantera motstånd  
 • Vi analyserar olika dialoger som sänker eller höjder motivation 
 • Frågestund  

Om utbildaren: Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, utbildningskonsult, föreläsare och författare. Hon utbildar bland annat i Motiverande samtal och är medlem av nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Liria har exempelvis författat böckerna Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer, Gothia, 2020, Natur & Kultur, 2006; Förändra ditt liv med KBT och motiverande samtal, Natur & Kultur, 2008; När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal, Natur & Kultur, 2009 och Motiverande samtal för barnmorskor. Stöd vid rådgivning om alkoholvanor, Karolinska Institutets folkhälsoakademi. 

Var? Hotell Statt i Hässleholm eller digitalt beroende på läget i pandemin. 

När? Onsdagen den 17/11 kl.9-16 

Pris: Utbildning på Hotell Statt: 2250 kr, Digital utbildning 1450 kr 

Anmälan: sker till annika.weitner@vob.seeller 0707-53 97 52 senast den 14/10 (därefter blir alla anmälningar bindande). VoB förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Ett hem att växa i

Ett hem att växa i

Socialstyrelsen grundutbildning för familjhem. Socialstyrelsens utbildningsmaterial som bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst och familjehem. 

Utbildningen innehåller åtta teman: 

 • Familjehemsvården och barnen
 • Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
 • Att stödja barns behov av närhet och anknytning 
 • Att hantera kriser, separationer och förluster
 • Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse 
 • Barns hälsa och skolgång
 • Samspel och gränssättning
 • Vardagen i familjehemmet

Teoretiska kunskaper och fakta varvas med övningar samt konkreta råd och tips. Tillfälle ges till diskussioner och erfarenhetsutbyte med andra familjehem och dina kursledare.  

Inställd pga Corona, återkommer under 2021.