Aktuella utbildningar

Ett hem att växa i

Ett hem att växa i

Socialstyrelsen grundutbildning för familjhem. Socialstyrelsens utbildningsmaterial som bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst och familjehem. 

Utbildningen innehåller åtta teman: 

  • Familjehemsvården och barnen
  • Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
  • Att stödja barns behov av närhet och anknytning 
  • Att hantera kriser, separationer och förluster
  • Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse 
  • Barns hälsa och skolgång
  • Samspel och gränssättning
  • Vardagen i familjehemmet

Teoretiska kunskaper och fakta varvas med övningar samt konkreta råd och tips. Tillfälle ges till diskussioner och erfarenhetsutbyte med andra familjehem och dina kursledare.  

Inställd pga Corona, återkommer under 2021.