Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar

 

Med hoppet som drivkraft - att möta utövare av våld i nära relation och motivera till förändring

I samarbete med Länsstyrelsen Skåne kommer vi i december arrangera en tvådagarsutbildning med Utväg Skaraborg för dig som möter och arbetar med personer som bär ansvar för våld i nära relation. 

Utbildningen innehåller:

 • Hur skapar man som professionell trygghet hos personer som utövar våld så att de kan prata om våld och ta ansvar för sitt våld? 
 • Vad är hjälpsamt att känna till om psykologiska försvar? 
 • Hur skapas motivation till förändring? 
 • Konsekvenser av att utöva våld. 
 • Redskap för att i den egna verksamheten kunna samtala med personer som bär ansvar för våld i nära relation. 

Syftet med utbildningen är att ge kompetens och metoder för att möta personer som utövat våld mot partner i nära relation. Under utbildningsdagarna varvas föreläsningar med interaktion och övningar mellan deltagarna.  

 

 

 
 
 
INFORMATION OM UTBILDNINGEN:

Utbildningdatum: Den 9-10 december kl.9-16

Plats: Digital utbildning (nyhet utifrån rådande Corona-läge)

Kostnad: 2 300 kr 

Utbildare: Utväg Skaraborg

Frågor och anmälningar: annika.weitner@vob.se 0707-539752 - 

Sista anmälningsdag: 16/11

Fullbokad
 

 

Ett hem att växa i

Ett hem att växa i

Socialstyrelsen grundutbildning för familjhem. Socialstyrelsens utbildningsmaterial som bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst och familjehem. 

Utbildningen innehåller åtta teman: 

 • Familjehemsvården och barnen
 • Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
 • Att stödja barns behov av närhet och anknytning 
 • Att hantera kriser, separationer och förluster
 • Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse 
 • Barns hälsa och skolgång
 • Samspel och gränssättning
 • Vardagen i familjehemmet

Teoretiska kunskaper och fakta varvas med övningar samt konkreta råd och tips. Tillfälle ges till diskussioner och erfarenhetsutbyte med andra familjehem och dina kursledare.  

Inställd pga Corona, återkommer under 2021.