Aktuella utbildningar

TRAPPAN-utbildning i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola

Trots det 42 år gamla rbudet mot barnmisshandel så uppger var tionde tonåring idag att de någon gång blivit slagna i hemmet. Lika många barn uppskattas ha bevittnat våld mellan närstående vuxna. föreskriften om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) beskrivs vikten av att kommunernas socialtjänst har kunskap om våldets konsekvenser och om hur man samtalar med dessa barn. För att möjliggöra för våra medlemskommuner att utbilda fler medarbetare i insatser riktade mot våldsutsatta barn, erbjuder VoB Syd nu återigen en uppdragsutbildning i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Starten sker i december 2021.  

Utbildningens omfattning:   

 • Grundteori i våldsproblematik (digitalt): 6/12 kl. 9-16, 7/12 kl. 9-12, 8/12 kl. 9-12, 9/12 kl. 9-16 
 • TRAPPAN-modellen (digitalt pga pandemin): 17/118/119/1 kl. 9-16 alla dagar        
 • Handledning, 3 tillfällen (digitalt): febr, mars & april 20222h per tillfälle i grupp med max 12 deltagare. 

 

Plats: Digitalt pga pandemin 

Pris: 16 300:- i utbildningskostnad samt 3465:- för administrativa kostnader, kurslokal, förtäring mm. Fika och lunch på heldagarna i Hässleholm ingår. (Angivna priser äexklusive moms. Möjlighet finns att betala utbildningskostnaden under 2021)  

Anmälan: sker till annika.weitner@vob.se  Bindande anmälan. (Namn med kontaktuppgifter, arbetsplats, faktureringsuppgifter) Begränsat antal platser (24 st) först till kvarn gäller. VoB förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare. 

Ett absolut krav är att kursdeltagaren har möjlighet att genomföra en krisintervention med ett barn på sin arbetsplats under utbildningstiden. 

Info: Krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer – arbetsmodellen TRAPPAN, 7,5 p.  

 

Utbildning med ATV Norge

Efter önskemål från medlemskommuner erbjuder VoB Syd även i år en utbildning för er som arbetar med personer som utövar våld i nära relation. Denna gång köper vi in utbildningen från den norska stiftelsen ATV (Alternativ til Vold). Målgrupp för utbildningen är socialarbetare som möter och arbetar med våldsutövare och som önskar en fördjupning i ämnet. Grundläggande kunskap och utbildning gällande målgruppen förutsätts. 

 

Innehåll(fokus kommer ligga på det fetstilta) 

 • Presentation av ATV som organisation samt ATV:s kärnkomponenter
 • Information om ATV:s behandlingstider och behandlingsresultat
 • Vad säger forskning om behandling riktad till våldsutövare? Vad säger forskning och ATV:s erfarenhet om motivationsarbete i förhållande till gruppen våldsutövare? 
 • Info om ”vilken typ” av våldsutövare ATV når oftast och vilken som är svårast att få till behandling
 • Metoder/Verktyg för att motivera våldsutövaren att ta emot behandling
 • Metoder/Verktyg att använda sig av i behandlingsarbetet med våldsutövarna
 • Information om arbete med våldsutövarens partner och barn 

Teori och praktiska övningar kommer kombineras. 

  

 

Om utbildarna: Hanne Kristin Hop är specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi och har arbetat som psykolog sedan 2002 och inom “Alternativ til Vold” sedan 2013. Hanne har lett ATV:s utveckling av en metod för att ge barn till våldsutövare information om våld tillsammans med barnets föräldrar. Hon är också delaktig i att utveckla ATV:s arbete med familjer och barn. Tormod Flatby Lindheim är psykologspecialist och har arbetat som psykolog sedan 2006 och som enhetschef för Alternativ til Vold Asker och Bærum sedan 2007. Hanne och Tormod arbetar både med våldsutövare, våldsutsatta, familjer, våldsutsatta barn och ungdomar, samt våldsutövande ungdomar. Båda har lång erfarenhet av att utbilda och handleda i arbetet med våldsutövare, våldsutsatta och deras barn men också till de behandlare som arbetar med dessa målgrupper. 

Plats: Hotell Statt, centrala Hässleholm (om pandemin tillåter - annars digitalt) 

Tid:  2-3 december 2021 samt uppföljande workshop/handledning den 24 mars 2022. Totalt tre heldagar, kl.9-16.  

Pris: 5200:- exkl. moms. Fm.fika, lunch och em.fika ingår i priset alla tre dagar. Observera att det finns statsbidrag att söka för den här typen av utbildningar, mer info finns här: https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/utvecklingsmedel-for-arbete-mot-vald-i-nara-relationer/ 

Anmälan: sker till annika.weitner@vob.se senast den 1/11. Bindande anmälan. VoB förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

 utbildningen är fulltecknad!

KIBB-utbildning i samarbete med Allmänna Barnhuset

KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit.

KIBB är avsedd för familjer där det inkommit en anmälan om misstänkt barnmisshandel och där det ändå beslutats att barnet ska fortsätta leva med den/de föräldrar som misstänkts. KIBB är en behandling som vänder sig till hela familjen och innehåller specifik behandling för både barn och förälder. KIBB fokuserar både på att hjälpa den våldsutövande föräldern förändra sitt beteende och bli en mer positiv, närvarande och engagerad förälder men också på att hjälpa barnet bearbeta sina upplevelser av våldet.

Utbildningen är uppdelad i fyra seminarier som fokuserar på olika faser i behandlingen och som deltagarna parallellt får praktisera med en familj under handledning.

Inför kursstart hålls ett uppstartsmöte via telefon för praktisk information och frågor. Beräknad tidsåtgång för deltagarna under utbildningstiden är ca 1 dag/vecka. I den tiden är inkluderat:

 • 4 lärandeseminarier
 • Förberedelser och inläsning av material
 • Behandling av 1 familj under minst 16 veckor
 • Handledning via Teams, 12 tillfällen
Utbildningens omfattning:

Digital introduktion: 211206 kl.13.30-16.00

Seminarium 1: 220118 – 220120 (lunch-lunch, internat i enkelrum på Stiftsgården Åkersberg, Höör)

Seminarium 2: 220309 – 220310 (2 heldagar, internat se ovan)

Seminarium 3: 220511 – 220512 (2 heldagar, internat se ovan)

Seminarium 4: 220915 (från lunch), 220916 (heldag) OBS – Ej internat

 

Plats: På Stiftsgården Åkersberg, Höör (gångväg från järnvägsstationen i Höör)

Pris: Utbildningskostnad inklusive ev certifiering: 18 000:- + moms

Administrativa kostnader: 16 470 :- exkl. moms (kost och logi, kurslokal, resor mm)

Anmälan: sker till annika.weitner@vob.se senast 15 oktober med kontakt- och fakturauppgifter. Bindande anmälan!

VoB förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar.

 

Förutsättningar för att kunna delta i utbildningen:

 • Minst 2 årig eftergymnasial beteendevetenskaplig utbildning (ex socialpedagog)
 • Erfarenhet av behandlingsarbete med barn och familjer
 • God kännedom om vad en manualbaserad behandlingsmetod innebär
 • Möjlighet att genomföra en KIBB behandling med en familj under utbildningstiden
 • Mer information om utbildningen: KIBB Utbildningsbeskrivning

Grundutbildning i PYC - Parenting Young Children

I början av 2022 arrangerar VoB Syd tillsammans med Malmö stad en utbildning i PYC, där några av platserna kan erbjudas till övriga medlemskommuner. 

PYC är ett föräldrastödsprogram för dig som möter och/eller arbetar med föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar. Programmet är utarbetat vid Parenting Research Centre i Melbourne, Australien och sammanställt utifrån mångårig forskning. PYC är utformat för yrkesverksamma som möter föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns ett behov av att utveckla och stärka föräldrafärdigheter. Programmet kan även användas med andra föräldrar om det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat stöd. Programmet har huvudsakligen använts av familjebehandlare, hemterapeuter, familjepedagoger med flera.

Mer info om PYC hittas på PYC:s hemsida samt i denna video

 

 

Utbildningens omfattning: 3 heldagar samt metodstöd i grupp vid 7 tillfällenunder ett års tid.

Tid: 1-3 februari 2022 + 7 metodstödstillfällen á 3 timmar vardera. (Datum ännu ej fastställda)

Plats: Lokal Fänriken, Fänriksgatan 1, Kompetenscentrum Malmö stad

Pris: 16 700:-  exkl. moms (för- och eftermiddagsfika ingår under de 3 heldagarna)

Anmälan: sker till annika.weitner@vob.se  senast den 15/12. Bindande anmälan (ange namn, kontaktuppgifter samt fakturaadress). Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Kontakt

Aktuella utbildningar