Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar

 

Kriminalitet som livsstil

BAS-utbildning - 5 dagar

Socialtjänsten möter alltfler ungdomar som fastnat i en kriminell livsstil och som löper stor risk att rekryteras till kriminella nätverk. Även om ungdomen själv vill bryta så kan det vara mycket svårt och socialtjänstens personal behöver ha kunskap om metoder som ger resultat.  

De program som går under namnet Kriminalitet som livsstil utformades av Gunnar Bergström med början 1996. Om du vill läsa mer om “Kriminalitet som livsstil: 

En studie som utförts av Sophia Lindblom, Karlstad Universitet, visar att resultaten är goda. De kriminella tankemönstren minskar, liksom återfallen. 

 
OBS! Om du vill bli behörig för fullständiga kriminalitetsprogram måste du också gå metodkursen. 

 

 
 
INFORMATION OM UTBILDNINGEN:

Datum5/10 - t om 9/10 kl 9.00-16.15 (lunch 1 h 15 min)  

Plats: Föreningarnas Hus i KRISTIANSTAD, Magasinsgatan 3, (10 min gångväg från Centralstationen) 

Kostnad: Skåne och Kronobergs kommuner (VoB:s ägarkommuner):  7500:- + moms. Övriga kommuner:  9500:- + moms 

(Litteratur, fika fm och em ingår, lunch intages och bekostas på egen hand)  

Fakturering sker efter utbildningen har genomförts.         

Utbildare: Gunnar Bergström  

Behörighetskrav: Länk till behörighetskrav

Anmälan sker via epost till: bodil.eriksson@vob.se (Uppge namn, mailadress, fakturaadress, ev specialkost)  OBS! BINDANDE ANMÄLAN! 

Sista anmälningsdag: 15 september

Ett hem att växa i

Ett hem att växa i

Socialstyrelsen grundutbildning för familjhem. Socialstyrelsens utbildningsmaterial som bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst och familjehem. 

Utbildningen innehåller åtta teman: 

 • Familjehemsvården och barnen
 • Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
 • Att stödja barns behov av närhet och anknytning 
 • Att hantera kriser, separationer och förluster
 • Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse 
 • Barns hälsa och skolgång
 • Samspel och gränssättning
 • Vardagen i familjehemmet

Teoretiska kunskaper och fakta varvas med övningar samt konkreta råd och tips. Tillfälle ges till diskussioner och erfarenhetsutbyte med andra familjehem och dina kursledare.  

 

 

 

 

 

Med hoppet som drivkraft - att möta utövare av våld i nära relation och motivera till förändring

I samarbete med Länsstyrelsen Skåne kommer vi i december arrangera en tvådagarsutbildning med Utväg Skaraborg för dig som möter och arbetar med personer som bär ansvar för våld i nära relation. 

Utbildningen innehåller:

 • Hur skapar man som professionell trygghet hos personer som utövar våld så att de kan prata om våld och ta ansvar för sitt våld? 
 • Vad är hjälpsamt att känna till om psykologiska försvar? 
 • Hur skapas motivation till förändring? 
 • Konsekvenser av att utöva våld. 
 • Redskap för att i den egna verksamheten kunna samtala med personer som bär ansvar för våld i nära relation. 

Syftet med utbildningen är att ge kompetens och metoder för att möta personer som utövat våld mot partner i nära relation. Under utbildningsdagarna varvas föreläsningar med interaktion och övningar mellan deltagarna.  

INFORMATION OM UTBILDNINGEN:

Utbildningdatum: Den 9-10 december kl.9-16

Plats: Hotell Statt i Hässleholm (2 min gångväg från stationen)

Kostnad: 2 300 kr (fika och lunch ingår) 

Utbildare: Utväg Skaraborg

Frågor och anmälningar: annika.weitner@vob.se 0707-539752

Sista anmälningsdag: 16/11