Aktuella utbildningar

Utbildning med Alternativ til Vold (ATV)

Då alla som visade intresse inte fick plats förra omgången erbjuder vi nu ytterligare en utbildning med den norska stiftelsen Alternativ til Vold (ATV). Målgrupp för utbildningen är socialarbetare som möter och arbetar med våldsutövare och som önskar en fördjupning i ämnet. Grundläggande kunskap och utbildning gällande målgruppen förutsätts. Utbildningen hålls på norska men utbildarna är mycket måna om att försöka översätta till svenska där det behövs och önskas. 

Innehåll: 

 • Presentation av ATV som organisation samt ATV:s kärnkomponenter
 • Information om ATV:s behandlingstider och behandlingsresultat
 • Vad säger forskning om behandling riktad till våldsutövare? Vad säger forskning och ATV:s erfarenhet om motivationsarbete i förhållande till gruppen våldsutövare? 
 • Info om ”vilken typ” av våldsutövare ATV når oftast och vilken som är svårast att få till behandling
 • Metoder/Verktyg för att motivera våldsutövaren att ta emot behandling
 • Metoder/Verktyg att använda sig av i behandlingsarbetet med våldsutövarna
 • Information om arbete med våldsutövarens partner och barn 

Teori och praktiska övningar kommer kombineras. 

Vänligen observera att denna utbildning inte är densamma som Per Isdals manualbaserade "Gruppledarutbildning". För mer konkret och manualbaserat upplägg hänvisas till Länsstyrelsen Skåne som under året erbjuder skånska kommuner "Samtal om våld".

Om utbildarna: Hanne Kristin Hop är specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi och har arbetat som psykolog sedan 2002 och inom “Alternativ til Vold” sedan 2013. Hanne har lett ATV:s utveckling av en metod för att ge barn till våldsutövare information om våld tillsammans med barnets föräldrar. Hon är också delaktig i att utveckla ATV:s arbete med familjer och barn. Morten Nystrøm är psykologspecialist (mer info kommer). Båda har lång erfarenhet av att utbilda och handleda i arbetet med våldsutövare, våldsutsatta och deras barn men också till de behandlare som arbetar med dessa målgrupper. 

Plats: Radisson Blu Hotel, Östergatan 10 i Malmö (kort promenad från Malmö C) 

Tid: 6-7 oktober 2022 samt uppföljande workshop/handledning den 24 februari 2023. Totalt tre heldagar, kl.9-16.  

Pris: Prel. pris 5200:- exkl. moms. Fm.fika, lunch och em.fika ingår i priset alla tre dagar. Observera att det finns statsbidrag att söka för den här typen av utbildningar, mer info finns här! 

Anmälan: sker till annika.weitner@vob.se eller 0707-53 97 52 senast den 2/9. Begränsat antal platser (30), först till kvarn gäller. Bindande anmälan (namn med kontaktuppgifter, arbetsplats, faktureringsuppgifter) VoB förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda. 

Att utreda risk- och skyddsfaktorer kring spädbarn och småbarn

Samtidigt som forskning och erfarenhet talar ett tydligt språk vad gäller vikten av tidiga insatser för familjer och barn är det ett något eftersatt område inom BBIC. Denna dag fokuserar därför på de allra minsta barnen och deras föräldrar. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna både fördjupade kunskaper och men också fler konkreta redskap i arbetet med att utreda de minsta barnens behov och deras föräldrars förmåga att tillgodose dessa.  

Då målgruppen för utbildningen är utredande socialsekreterare kommer fokus ligga på vad som kan vara viktigt att ha med sig när man träffar och utreder småbarnsfamiljer generellt, dvs utanför institutionsmiljön.

 • Risk- och skyddsfaktorer enligt BBIC- vad är specifikt när det handlar om spädbarn?
  • Faktorer hos barnet (hälsa, känslor och beteende)
  • Faktorer i föräldraskapet (grundläggande omsorg, stimulans och vägledning, samt känslomässig tillgänglighet)
 • Anknytning och samspel
  • Sammanfattning av anknytningsteorins grunder
  • Samspel med spädbarn

Vad kan vi observera redan vid korta observationstillfällen, som bör väcka vår uppmärksamhet? 

Om utbildaren: Martje Iversen är socionom och jobbar sedan 2014 som utredare/behandlare på Familjehuset Hörby, en HVB-verksamhet där man utreder föräldraförmågan på uppdrag av socialtjänsten. Martje har tidigare jobbat med prevention av sexuellt våld samt som samordnare för arbetet mot våld i nära relationer. Mot bakgrund av flerårig erfarenhet av utredningsarbete på institution kommer Martje dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter när det gäller just utredning av späd- och småbarn.

Plats: Hotell Statt, Hässleholm (några minuters promenad från stationen)

Tid: Mån 24 oktober kl.9-16

Pris: 1250 kr exkl. moms. Fm.fika, lunch och em.fika ingår. 

Anmälan: sker till annika.weitner@vob.se eller 0707-53 97 52 senast den 23/9. Begränsat antal platser (30), först till kvarn gäller. Bindande anmälan (namn med kontaktuppgifter, arbetsplats, faktureringsuppgifter). VoB förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda. 

TRAPPAN-utbildning i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola

Trots det 42 år gamla rbudet mot barnmisshandel så uppger var tionde tonåring idag att de någon gång blivit slagna i hemmet. Lika många barn uppskattas ha bevittnat våld mellan närstående vuxna. föreskriften om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) beskrivs vikten av att kommunernas socialtjänst har kunskap om våldets konsekvenser och om hur man samtalar med dessa barn. För att möjliggöra för våra medlemskommuner att utbilda fler medarbetare i insatser riktade mot våldsutsatta barn, erbjuder VoB Syd nu återigen en uppdragsutbildning i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Starten sker i december 2021.  

Utbildningens omfattning:   

 • Grundteori i våldsproblematik (digitalt): 6/12 kl. 9-16, 7/12 kl. 9-12, 8/12 kl. 9-12, 9/12 kl. 9-16 
 • TRAPPAN-modellen (digitalt pga pandemin): 17/118/119/1 kl. 9-16 alla dagar        
 • Handledning, 3 tillfällen (digitalt): febr, mars & april 20222h per tillfälle i grupp med max 12 deltagare. 

 

Plats: Digitalt pga pandemin 

Pris: 16 300:- i utbildningskostnad samt 3465:- för administrativa kostnader, kurslokal, förtäring mm. Fika och lunch på heldagarna i Hässleholm ingår. (Angivna priser äexklusive moms. Möjlighet finns att betala utbildningskostnaden under 2021)  

Anmälan: sker till annika.weitner@vob.se  Bindande anmälan. (Namn med kontaktuppgifter, arbetsplats, faktureringsuppgifter) Begränsat antal platser (24 st) först till kvarn gäller. VoB förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare. 

Ett absolut krav är att kursdeltagaren har möjlighet att genomföra en krisintervention med ett barn på sin arbetsplats under utbildningstiden. 

Info: Krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer – arbetsmodellen TRAPPAN, 7,5 p.  

 

KIBB-utbildning i samarbete med Allmänna Barnhuset

KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit.

KIBB är avsedd för familjer där det inkommit en anmälan om misstänkt barnmisshandel och där det ändå beslutats att barnet ska fortsätta leva med den/de föräldrar som misstänkts. KIBB är en behandling som vänder sig till hela familjen och innehåller specifik behandling för både barn och förälder. KIBB fokuserar både på att hjälpa den våldsutövande föräldern förändra sitt beteende och bli en mer positiv, närvarande och engagerad förälder men också på att hjälpa barnet bearbeta sina upplevelser av våldet.

Utbildningen är uppdelad i fyra seminarier som fokuserar på olika faser i behandlingen och som deltagarna parallellt får praktisera med en familj under handledning.

Inför kursstart hålls ett uppstartsmöte via telefon för praktisk information och frågor. Beräknad tidsåtgång för deltagarna under utbildningstiden är ca 1 dag/vecka. I den tiden är inkluderat:

 • 4 lärandeseminarier
 • Förberedelser och inläsning av material
 • Behandling av 1 familj under minst 16 veckor
 • Handledning via Teams, 12 tillfällen
Utbildningens omfattning:

Digital introduktion: 211206 kl.13.30-16.00

Seminarium 1: 220308 – 220310 (lunch-lunch, internat i enkelrum på Stiftsgården Åkersberg, Höör)

Seminarium 2: 220511 – 220512 (2 heldagar, internat se ovan)

Seminarium 3: 220620 – 220621 (2 heldagar, internat se ovan)

Seminarium 4: 221013 (från lunch), 221014 (heldag) OBS – Ej internat

 

Plats: På Stiftsgården Åkersberg, Höör (gångväg från järnvägsstationen i Höör)

Pris: Utbildningskostnad inklusive ev certifiering: 18 000:- + moms

Administrativa kostnader: 16 470 :- exkl. moms (kost och logi, kurslokal, resor mm)

Anmälan: sker till annika.weitner@vob.se senast 15 oktober med kontakt- och fakturauppgifter. Bindande anmälan!

VoB förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar.

 

Förutsättningar för att kunna delta i utbildningen:

 • Minst 2 årig eftergymnasial beteendevetenskaplig utbildning (ex socialpedagog)
 • Erfarenhet av behandlingsarbete med barn och familjer
 • God kännedom om vad en manualbaserad behandlingsmetod innebär
 • Möjlighet att genomföra en KIBB behandling med en familj under utbildningstiden
 • Mer information om utbildningen: KIBB Utbildningsbeskrivning

Kontakt

Aktuella utbildningar