Årsredovisningar

Årsredovisning 2020

Verksamhetsåret 2020 kom att präglas av Coronapandemin. Tack vare en mycket begränsad smittspridning inom VoB:s verksamheter har dock ordinarie tjänster kunnat erbjudas samtidigt som utvecklingsarbetet har fortsatt . Exempelvis har VoB under året ökat möjligheterna till att erbjuda vårdkedjor och vid Familjehusen utvecklar vi eftervård i öppna former. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med ägarnas medlemskommuner, vilket är avgörande för att VoB skall kunna tillhandahålla ett relevant utbud som är anpassat till kommunernas behov.

Digitala årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

För VoB är det viktigt att följa socialtjänstens behov och anpassa verksamheten. Bolaget har under året startat skyddat boende, lägenhets- och stödboenden samt ett öppenvårdsteam. I syfte att kunna visa vilken faktisk skillnad våra insatser gör, fortsätter VoB sin satsning på att integrera beprövade utvärderingsverktyg i verksamheternas arbetssätt.

Digital årsredovisning 2019