Handledning

Handledning

VoB:s erfarna och kvalificerade medarbetare med handledarutbildning kan erbjuda handledning av både process- och ärendekaraktär till personalgrupper inom både skola, socialtjänst och LSS samt till familjehem.

Kontakt

Handledning