Lägenhets- och stödboende

Individanpassade insatser i eget boende för ungdomar, familjer och enskilda vuxna.

   

Lägenhets- och stödboendet erbjuder individanpassade insatser i eget boende för ungdomar i åldern 16–20 år. Insatsernas inriktning och omfattning varierar beroende på den enskildes behov. Verksamheten kan även genomföra utslussinsatser, till exempel efter avslutad utredning eller behandling på HVB. Lägenheterna som tillhör lägenhets- och stödboendet finns huvudsakligen i Kristianstad och Eslöv. VoB:s HVB-erksamheter har också tillgång till lägenheter som finns i anslutning till respektive enhet.

Målgrupp: 

Ensamplacerade unga i åldern 16–20 år som har förmåga att med visst stöd klara eget boende i lägenhet.

Verksamheten har tillstånd och bedrivs i enlighet med riktlinjerna för stödboende för målgruppen.

Insatser och omfattning: 

- Den unge bor i egen fullt möblerad lägenhet eller i enskilt boenderum där kök och vardagsrum delas med en annan placerad ungdom.
- Vägledning och stöd i praktiska göromål i hushållet.
- Stöd rörande kontakter med myndigheter, sjukvård, skola, arbetsliv samt med att söka egen bostad.
- Strukturerade veckosamtal samt vid behov stödsamtal.
- Regelbundna besök av personal i lägenhetsboendet.
- Personal är tillgänglig via telefon dygnet runt.

Arbetssätt och metoder:

Verksamhetens struktur utgår från en miljöterapeutisk grund. Ungdomen ska ha en veckoplanering för vad varje dag ska innehålla. Denna arbetas fram och gås igenom med ungdomens kontaktperson varje vecka. Grundtanken är att hjälpa ungdomen att träna sig att bygga upp sociala färdigheter, stärka självkänslan och självförtroendet. I verksamheten finns en tydlig struktur med regler och rutiner som varje ungdom har ansvar att följa. För att säkerställa att alla ungdomar som är placerade på Stödboendet har eller under sin placeringstid får viktig samhällsinformation, används materialet ”Hitta rätt” som gås igenom med ungdomen och dennes kontaktperson på stödboendet.

Vidare använder verksamheten ”Livets stege” som är ett skattningsverktyg som mäter generell tillfredställelse med livet. Även KASAM kan genomföras i syfte att följa upp vilken skillnad som placeringen och insatserna vid stödboendet åstadkommit för den enskilde.

 

Kompetens:

Våra medarbetare är utbildade socialpedagoger och behandlingspedagoger, alternativt har lämplig högskoleutbildning.

Samtliga medarbetare erbjuds extern handledning.

Mål:

Övergripande målet med placeringen på stödboendet är att ungdomen skall klara eget boende efter 6–12 månaders vistelse på stödboendet.

(Förutsättningen för eget boende är att ungdomen har fyllt 18 år vid avslutad placering.)

 

Skola:

En lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn under uppväxten. De unga som placeras i stödboendet som går i skolan, ges därför stöd att klara sin skolgång. Arbetet sker i samarbete med skolverksamheten i Kristianstad/Eslöv.

Geografi:

Lägenhets och stödboendets lägenheter finns främst i Kristianstad och Eslöv. VoB:s övriga enheter. Myra -  skyddat boende, Familjehuset i Hörby samt Högelids tonårsenhet och Familjehuset i Alvesta. har också tillgång till lägenheter, som t.ex. kan användas för utsluss efter avslutad behandling. 

Att bo hos oss

Du bor i egen lägenhet eller i ett eget rum

På Stödboendet bor du i en egen lägenhet med eget kök, toalett och dusch. Eller i ett eget rum där du delar vardagsrum, kök, toalett och dusch med en annan ungdom. Du sköter själv ditt rum eller lägenhet. Du städar och tvättar själv. Rummet är möblerat med, säng, soffa, soffbord och skrivbord. Lägenheten är möblerad med säng, soffa, soffbord, tv-bänk, TV, köksutrustning och städutrustning. Det finns trådlöst nätverk, så att du kan använda internet på din dator och mobil.

Mat

Du inhandlar själv maten samt tillagar maten själv. Vilket gäller frukost, lunch och middag. Dem flesta ungdomar på Stödboendet går i skolan och äter sin lunch där. Du kan få hjälp och stöd med planering och tillagning från personal på Stödboendet, men du lagar maten själv.

 

Skola och aktiviteter

Under tiden du bor på Stödboendet går du i skolan, jobbar eller praktiserar. Om det finns möjligheter går du kvar i din vanliga skola. Annars hjälper vi till att undersöka möjligheterna om du kan gå i skolan i Kristianstad.

På Stödboendet uppmuntrar vi ungdomar att ha en aktivitet, personal kan vara behjälplig att undersöka utbudet av ungdomens fritidsintresse.

Vad ska jag ta med mig?

Ta med dig skor och kläder efter årstid och väder. Du kan även ta med dig personliga saker såsom mobiltelefon och dator.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Rikard Jönsson

Enhetschef

Telefon

0700-80 60 96

E-post

rikard.jonsson@vob.se

Lägenhets- och stödboende

Telefon

Kristianstad: 070-48 09 610
Eslöv: 073-62 05 986

E-post

info@vob.se