Aktuellt

Ny möjlighet att kvalitetssäkra HVB-hem

Vi är riktigt stolta när vi nu kan meddela att VoB Syd har två verksamheter, Högelid och Familjehuset i Alvesta som blivit certifierade i enlighet med standarden för kvalitetssäkring, som specifikt avser HVB (SS 41000) och att vi dessutom är bland de allra första i Sverige som erhållit certifikat.

 

Detta är resultatet efter det pilotprojekt som inleddes under 2023 som VoB deltagit i.

Parallellt med att VoB är certifierade enligt ISO 9001 under ytterligare en certifikatsperiod (3 år) kommer VoB under 2024 fortsätta arbetet för att utveckla och anpassa bolagets och verksamhetens arbetssätt, rutiner och strukturer enligt standarden för kvalitetssäkring, som specifikt avser HVB. I denna ingår bl.a. krav på hög delaktighet från klienterna och aktivt arbete med att säkra de placerades tillgång till både hälso- och sjukvård samt skolgång/sysselsättning.

Målsättningen är på sikt att samtliga VoB:s HVB skall certifieras enligt SS 41000.

Lär gärna mer här: 

https://www.swedac.se/nyheter/ny-mojlighet-att-kvalitetssakra-hvb-hem/

Certifikat

Bilaga certifikat