Aktuellt

Kriget i Ukraina - Vad kan VoB göra?

Som en följd av Rysslands invasion av Ukraina är många på flykt. De som kommer till Sverige behöver först och främst tak över huvudet men ibland även vård och omsorg. VoB bistår gärna våra ägares medlemskommuner i Skåne och Kronoberg i mottagandet av flyktingar.

VoB:s verksamheter har en bred kunskap och stor erfarenhet av att ta emot familjer samt ensamkommande barn och unga som befunnit sig på flykt från krig och utsatthet och som är i behov av skydd, krisstöd och vård.

VoB kan ta emot placeringar i befintliga lägenhets- och stödboenden och familjehem. I de ärenden där det finns mer omfattande behov av insatser kan även våra HVB för familjer och tonåringar samt skyddat boende anlitas. För närvarande finns ett antal lägenheter och boendeplatser tillgängliga. På sikt kan VoB vid behov och på uppdrag från kommuner, vara behjälpliga med att starta verksamhet, till exempel öppenvård eller boenden med specifik inriktning på flyktingar på motsvarande sätt som bolaget gjort tidigare.

VoB Syd ägs av kommunerna i Skåne Kronobergs län, via Kommunförbundet ”Skånes Kommuner” och ”Kommunalförbundet VoB Kronoberg”. VoB:s uppdrag är att tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner, dvs samtliga 41 kommuner i Skåne och Kronoberg, när det gäller vård, behandling, stöd och skydd samt utredning, inom socialtjänstens IFO-område.

För mer information och dialog om hur VoB kan vara till hjälp i er kommuns flyktingmottagande kontakta VoB:s VD.

Vid förfrågningar om placeringar av familjer, barn och unga kontakta våra verksamhetschefer. Se respektive verksamhet här på vår hemsida:

www.vob.se

_________________________________________________________________________________

Verkställande direktör
Niels Elvhammar,
0700-91 39 33, niels.elvhammar@vob.se