Resultat 2019 - klientnöjdhet

I samband med att en klient är på väg att flytta ut från någon av våra verksamheter erbjuds de besvara en klientnöjdhetsenkät. Totalt besvarades 92 enkäter av våra klienter under 2019. Frågorna varierar något beroende på vilken typ av verksamhet det är men nedan redovisas de frågor som är gemensamma för både behandlings-, utrednings-, skydd-, stöd och integrationsverksamheterna.

Utöver att besvara frågorna med givna svarsalternativ ges klienterna möjlighet att i fritext kommentera verksamhetens insats. Klienternas kommentarer, oavsett karaktär, är också ett viktigt inslag i det löpande förbättringsarbetet vid verksamheterna.

Skalan som används i klientnöjdhetsenkäten är 1-5.

UPPNÅTT RESULTAT

4,13

Resultat 1

Jag har kunnat påverka målen för min tid på HVB/Stödboende/Integrationsboende.

 
UPPNÅTT RESULTAT

3,90

Resultat 2

Jag tycker insatsen gjort positiv skillnad för mig och/eller min familj.

 
UPPNÅTT RESULTAT

4,39

Resultat 3

Jag har fått den hjälp jag förväntat mig i förhållande till de mål vi satt upp.

Kommentarer från klienter:

"Jag tycker personalen genomgående har varit professionell och kompetent och har
känt tillit i det. Jag har också upplevt att min dotters bästa ständigt har varit i fokus på ett konstruktivt sätt. Tack goda människor."

"Jag uppskattar all hjälp jag har fått. Jag har lärt mig mycket av er alla och det kommer jag ta med mig."

"Mycket nöjd med bemötandet och har känt att jag och min son är viktiga och att personalen bryr sig om oss och vårt välmående och att det ska gå bra för oss."

"Tack för tiden här. kram från X. Gillar er mycket. Ni blir inte av med mig :)"

"Mycket tacksam för all hjälp och vägledning ifrån Familjehuset. Det har varit
nyttigt för både min son och mig att vara på familjehuset. Tusen tack till all personal!"