Underskrifter

Styrelsen, verkställande direktörens revisorens underskrifter

VoB Syd AB styrelse överlämnar föreliggande årsberättelse och bokslut till bolagstämman.

Växjö 2021-04-08

___________________________________

Magnus Carlberg

Magnus Carlberg digital signatur

___________________________________

Kristina Bendz

___________________________________

Niels Elvhammar
Verkställande direktör

Niels Elvhammar digital signatur

___________________________________

Oliver Rosengren

___________________________________

Fia Rosenstråle 

___________________________________

 Tommy Johansson

___________________________________

Monica Widnemark

___________________________________

Anna Pålsson

___________________________________

 Sven Jansson

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats den 8 april 2021.

___________________________________

Helena Patriksson
Auktoriserad revisor